Prosím, vždy si prečítajte návod k testeru pred tým, než ho začnete používať. Tento návod je určený pre testery rady 468. Testery sú dodávané v rôznom farebnom prevedení. Farba plastov nemá na funkčnosť žiadny vplyv. Viacúčelový káblový tester určený pre RJ45 (Cat5, Cat5e), RJ12 (6p6c), RJ11 (4p4c) sa skladá z dvoch častí – základná riadiaca jednotka a pomocná jednotka – terminál. Riadiaca jednotka – posiela testovacie signály pomocnej jednotke a zobrazuje stav vodičov. Pomocná jednotka – prijíma testovacie (skúšobné) signály od riadiacej jednotky a zobrazuje stav vodičov.

Maximálna dĺžka testovaného kábla by mala byť do 100 metrov.

TESTOVANIE UTP RJ45 KÁBLA
Pri zapojení oboch koncov UTP kábla do portov RJ45 a zapnutí testera, blikajú kontrolované žily u oboch jednotiek v rovnakom a postupnom poradí. 1-1 2-2 3-3 atď…Tester testuje každú žilu zvlášť od 1 po 8 , LED dióda (pin) G nie je určený pre RJ45 UTP. V prípade, že sa určitá LED dióda nerozsvieti (buď na riadiacej jednotke či na pomocnej) jedná sa o chybu kábla.
Napr. žila môže byť zle nakrimpovaná, alebo môže ísť o chybný konektor RJ45. Ak sa Vám rozsvieti viac ľad naraz, je veľmi pravdepodobné, že máte niekde utp kábel porušený a došlo ku skratu medzi vodičom (napr. spoločne s ľad 2 svieti aj ľad 5). Pri kríženom UTP kábli RJ45 LED diódy pri pomocnej jednotke blikajú v inom poradí ako pri priamych UTP káblov.

TESTOVANIE TELEFÓNNYCH KÁBLOV S KONCOVKAMI RJ11
Jedná sa o 4-žilový kábel pripojené v poradí 2-2, 3-3, 4-4 a 5-5. Pin 1 a 6 nie sú pripojené. Tester testuje každú žilu v kábli zvlášť, postupne každá určená LED dióda sa rozsvieti. V prípade, že sa diódy rozsvietia v správnom poradí, telefónny kábel je funkčný. U tohto kábla sa využívajú LED diódy 2, 3, 4 a 5.
LED dióda (pin) 1, 6, 7, 8 a G nie je určená pre RJ11 káble. V prípade, že sa určitá LED dióda nerozsvieti (buď na riadiacej jednotke či na pomocnej) jedná sa o chybu. Pri kríženom telefónnom kábli RJ11 LED diódy pri pomocnej jednotke blikajú v inom poradí, než pri priamych telefónnych káblov.

TESTOVANIE TELEFÓNNYCH KÁBLOV S KONCOVKAMI RJ12
Jedná sa o 6-žilový kábel pripojený v poradí 2-2, 3-3, 4-4 atď.
Tester testuje každú žilu v kábli zvlášť, postupne každá určená LED dióda sa rozsvieti. V prípade, že sa diódy rozsvietia v správnom poradí, telefónny kábel je funkčný. U tohto kábla sa využívajú LED diódy 1, 2, 3, 4, 5 a 6 LED dióda (pin) 7, 8 a G nie je určená pre RJ12 káble. V prípade, že sa určitá LED dióda nerozsvieti (buď na riadiacej jednotke či na pomocnej) jedná sa o chybu.
Pri kríženom telefónnom kábli RJ12 LED diódy pri pomocnej jednotke blikajú v inom poradí, než pri priamych telefónnych kábloch.
Pozor, najmä pri telefónnych kábloch môže byť poradie vodičov iné, informujte sa u predajcu na použité poradie.

V ponuke nájdete tieto zariadenia v rubrike: DOMÁCNOSŤ-PRE MAJSTROV (DIELŇA)